top of page

מרכז המבקרים פארק אריאל שרון תל אביב

מרכז המבקרים יכבד את המעבר של הארץ מכאב עיניים לפארק מענג. המרכז מציע חוויית מיפוי-הקרנה חלקה בחלל מתקדם ומשתנה. חלון הראווה הוא חווית מיפוי בהקרנה תלת-ממדית מונפשת מלאה של 270 מעלות, מלאה באפקטים מיוחדים וציון מקורי. אירוח קבוצות מבקרים בפארק כנקודת השיא של הסיור השלם בפארק, המרכז מקבל את פני המבקרים בכל הגילאים.


אדריכלות: זית-לב אדריכלים

bottom of page