top of page

אל מול עיניך אושוויץ-בירקנאו

ALL FRAMES_00007.jpg
1.jpg
9.jpg

מרכז המבקרים לכימיה, תעשיה וקיימות נאות חובב

גלריה אינטראקטיבית, לוזאן, שוויץ

גלריית המבקרים שיכון ובינוי תל אביב

טיבריום" מופע מים טבריה"

מוזיאון למורשת - הצעה אתיופיה

 קפה רויאל - פריז הצעה

מרכז המבקרים שטראוס אחיאהוד

מרכז המבקרים של אל על הצעה

מצפה תת ימי וירטואלי קריית ים

ביתן ישראל באקספו אסטנה הצעה

מרכז המבקרים רשות שדות התעופה הצעה

מרכז האינטראקטיבי תל אביב NOKIA

מרכז המבקרים כרמיאל הצעה

פלטפורמה דיגיטלית ניידת WEB SQUAD

LOD MOSAIC MUSEUM הצעה

חברת החשמל הצעה

מוזיאון הפסיפס לוד הצעה

מתחם המכירות 1000 הצעה

עץ המשאלות בכלל סנטר הצעה

סנריו ארה"ב

מרכז מבקרים לאקולוגיה הצעה

כוח הידע, מודיעין צה"ל

פלנטריום של מוזיאון ארץ ישראל תל אביב

ארה"ב SATLINK תערוכת

מרכז המבקרים תנובה אלון תבור ורחובות

מהותי תל אביב

ספריית כותר טף ראשון לציון

קפסולה פלטפורמה ניידת

bottom of page