top of page

"היצירות של שדרות", בית המייסדים שדרות

בית המייסדים של שדרות מציג את תולדות העיר תוך דגש על "היצירות של שדרות", שהפכו את שדרות לבית גידול ייחודי, המצמיח תושבים, יזמים ויוצרים, בעלי חשיבה מקורית היונקת את השראתה מהעיר ואופיה. היצירות הנכללות בפרויקט – לא רק יצירות אמנות, אלא גם יוזמות אישיות לפרויקטים תרבותיים, חברתיים וקהילתיים – משקפות מגוון עשיר של עשייה מקומית, ומספרות את סיפוריהם של היוצרים, בדגש על עולמותיהם האישיים ועל המקום שממנו באו. יחד, מרכיבים הסיפורים פסיפס תרבותי מרגש של עיר בישראל.
 

עיצוב: אגל שיינהורן 
אוצרות: אורית אנגלברג-ברעם

מחקיר: ד"ר איילה שיקלר

bottom of page