גלריה אינטראקטיבית שיכון בינוי (תל אביב)

גלריה אינטראקטיבית מתקדמת המציגה את ההיסטוריה של החברה הבינלאומית המובילה לתשתיות ונדל"ן בתשעים השנים האחרונות ואת פועלה. הגלריה כוללת מספר אלמנטים מרכזיים כגון גלובוס אינטראקטיבי המציג פרויקטים של החברה בכל רחבי העולם; אולם אינטימי הממחיש את הישגיה של החברה בעבר ואת יעדיה לעתיד; סדרת מסכים אינטראקטיביים הסוקרים את מבנה ליבת החברה ואת פעילויותיה וכן דלפק תצוגה ובו פריטים היסטוריים אותנטיים הקשורים לחברה.

עיצוב : עמית נמליך