top of page

מוזאון MOJI, לרעיונות יהודיים ארצות הברית

מוזיאון נייד המתמקד ברעיונות היהדות ובערכיה, שנועד לנדוד ברחבי תבל. המוזיאון יציע חוויה אינטראקטיבית עוצמתית שתזמין את המבקרים להשתתף בו באופן פעיל, להרחיב את אופקיהם ולהעניק להם השראה.

אדריכלות: אלדד לב

bottom of page