top of page

פארק חוויתי יטבתה קיבוץ יטבתה, הערבה

פארק יטבתה הינו אתר תיירותי המספר את סיפורו של קיבוץ יטבתה וסביבתו המדברית באופן חווייתי ומהנה. בפארק אטרקציות בנושאים שונים, וביניהם הקיבוץ והמחלבה, עולם המדבר ואנרגיה מתחדשת. בפארק מבנים מעוגלים, היוצרים שפה ייחודית שמבטאת את רוח האזור והמטרה שלשמה הוקם הקיבוץ  – הפרחת השממה.

אדריכלות: לוטן אדריכלים

bottom of page