top of page

מרכז המבקרים בטכניון חיפה

מרכז המבקרים של הטכניון בחיפה נוצר ברוח ההיסטוריה שלו כמוסד חדשני שהיווה בית גידול לחוקרים זוכי פרס נובל ולהמצאות פורצות דרך. המרכז המתקדם מציע חוויה נדירה למבקרים בו, המבוססת על מגוון הפעילויות של מחלקותיו השונות. לצד גלריה אינטראקטיבית, המרכז כולל מיצג מרכזי שבו העיצוב והתוכן מגלמים יחד את התפתחות המוסד ואת הקשר ההדוק שלו עם שדות המחקר והחדשנות. המיצג מאורגן כסדרה של "מעגלים": "מעגל ליבה מרכזי", "מעגל פעולה" ו"מעגל השראה ויצירה", שיחד מזמנים חוויית מולטימדיה מעשירה של המרכז ומורשתו.

אדריכלות : נדב חזות, רותם גיא

tech.png
bottom of page