top of page

מרכז החדשנות של ויזה ניו יורק

מרכז החדשנות של חברת ויזה, הממוקם בעיר ניו-יורק שבארצות הברית, מציע ללקוחות ויזה, לשותפיה ולאחרים, חוויה ייחודית המבוססת על שימוש פעיל בטכנולוגיות חדשניות. עיצוב המרכז נעשה בהשראת אופיה המיוחד של העיר , ומותאם באופן המאפשר תגובה גמישה ומיידית לצורכי מבקריו.

גנסלר אדריכלות
רשת רוסו
סטודיו שגיא רכתר
צילום גרט רונלד

bottom of page