מרכז החדשנות של חברת ויזה (ניו יורק)

מרכז החדשנות של ויזה מציע לקהליה - לקוחות ויזה, שותפיה ואחרים - חוויה רב-חושית המבוססת על שימוש פעיל בטכנולוגיות חדשניות. המרכז מזהה את המותג עם העיר ניו יורק באופן ייחודי. הפלטפורמה נוצרה באופן המסוים שנבחר על מנת לכוון את מיצגי המרכז. מבחינה ארכיטקטונית משרת עיצוב המרכז את החלל שבו הוא ממוקם, כשהוא מאפשר תגובה גמישה ומיידית לצורכי הלקוחות השונים.

Gensler Architects

Network Roseau
Sagi Rechter Studio

Photography: Garrett Rowland