top of page

שער הדמוקרטיה תל אביב - יפו

המכון הישראלי לדמוקרטיה בשיתוף העיר תל אביב-יפו יזמו את הקמתו של ביתן ייחודי, המספר את סיפור הקמת המדינה והדמוקרטיה הישראלית באמצעות מיצג המסמל את ריבוי התרבויות בישראל. בתום הביקור במבנה הכדורי הייחודי שהוקם לצורך הפרויקט ומוקם בשדרות רוטשילד בתל אביב, הוזמנו המבקרים להוסיף את חתימתם להכרזה ובכך להצהיר על מחויבותם לערכי הדמוקרטיה הישראלית, ברוח מגילת העצמאות.

ארכיטקטורה : סטודיו אולך
מדיה : קאמל

לוגו תל אביב יפו.png
bottom of page