top of page

מרכז המבקרים ברפאל לשם

תכנון וביצוע של הקמת חלל תצוגה חדשני עבור חברת רפאל, שהינה חוד החנית בישראל לפיתוח מתוחכם של מערכות לחימה והגנה. אולם התצוגה נבנה באופן שיאפשר לחברה לתת במה באופן הראוי ביותר לפיתוחים המרשימים שלה בזירות פעולה שונות: אוויר, ים, יבשה סייבר ועוד.

bottom of page