top of page

מוזאון למורשת היהדות מודיעין - מכבים - רעות

מוזיאון חדש בעיר מודיעין-מכבים-רעות, שסוקר את מסורות התרבות היהודית ואת מורשת היהדות. המוזיאון משמש כמרכז חינוכי מודרני למגוון קהלים רחב וכולל תצוגות מתחלפות בשילוב טכנולוגיות מתקדמות, המציגות את אורחות החיים היהודיים בכלל, ובזיקה למקום בפרט, בדרכים יצירתיות ומיוחדות.

אדריכלות: סטודיו אולך

bottom of page