top of page

מתחם הקטר 70414 באר שבע

קטר 70414 הוא מתחם ציבורי בתחנת הרכבת הישנה במתחם העיר העתיקה של באר שבע.  המתחם כולל פעילויות חווייתיות, המשלבות בין משחק ללמידה ווידיאו-מפינג מיוחד, המוקרן על הדגם המקורי של הקטר.

bottom of page