top of page

מוזיאון משטרת ישראל בית שמש

מוזיאון משטרת ישראל בבית שמש הינו אתר חינוכי המתעד את פועלה של משטרת ישראל למן הקמתה. תערוכת המוזיאון כוללת, בין היתר, מוצגים היסטוריים ומיצגי מולטימדיה, ובמקום מוצעות פעילויות אינטראקטיביות מגוונות.

אדריכלות: פרסטון סקוט כהן
עיצוב: אלדד לב

bottom of page