top of page
Picture3.png

פרויקט טכנולוגי ייחודי הכולל מרחבי תצוגה אינטראקטיביים ובהם הדגמה של מערכות הלחימה המתקדמות של רפאל בזירות השונות: היבשה, האוויר והחלל, וכן הזירה הימית. כל אותן מערכות הוסבו למודלים תלת ממדיים, המשקפים את הנעשה בכל אחת מן הזירות. 

bottom of page